divendres, 5 de març del 2010

PIMESTIC, un Pla per fer les nostres empreses més competitives i eficients.


Aquesta legislatura, hem iniciat des del Departament de Governació un pla d’actuació, per promoure les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana. Pel nostre Departament, ha estat una experiència molt positiva, ja que normalment interlocutavem amb administracions i associacions, i aquest Pla, ens ha permès copsar de primera ma, quines són les seves inquietuds, mancances, potencialitats, etc.

En un moment com l’actual, els Governs han d’apostar fort, per donar suport al nostre teixit empresarial, per millorar l’eficiència i la competitivitat d’aquests, i deixar les polítiques que ens han abonat a aquesta crisi, que són les dels guanys fàcils i barats.

Jo sempre he comparat, el moment de la bonança econòmica, amb la famosa trampa piramidal, quan parlava amb gent del mon de la construcció, sempre deia que ens estàvem equivocant, però pel que es veu, els Governs, tots, ja els hi anava bé, la situació que ens trobàvem, diner fàcil i ràpid, i sense tenir en compte, on hi era la gent que tenia que comprar tantes cases, i ara estem com estem.

Per això, m’entristeix, pensar que les mesures que proposa el Govern d’Espanya per sortir de la crisi, continuen sent les de “més totxo”, i així no ens en sortirem..., podem parar el cop uns mesos, però tindrem una crisi perpètua. Necessitem governs valents, que tinguin clar que s’ha de millorar l’eficiència i això passa per formar els desocupats de la construcció per formar-los de nou, tots els aturats obligats a formar-se si volen cobrar l’atur, millorar la formació dels nostres joves, sobretot la taxa de desocupats està entre la gent poc formada, ajuts a les empreses, nacionalització del crèdit a les empreses, reforma del mercat laboral, etc.., i això significarà un període de patiment, per sortir reforçats.

Tornant al tema que ens ocupa, a l’Ebre ens ofert nou jornades PIMESTIC, quatre de generalistes, a cadascuna de les capitals de comarca, una adreçada a les empreses turístiques a Deltebre, una altra a les del sector del moble, a La Sénia, dues més específiques a Flix i Corbera d’Ebre, i la última sobre seguretat a les empreses a la Cambra de Comerç de Tortosa. En total, hem pogut assessora individualment a una seixantena d’empreses de les Terres de l’Ebre.

Les properes jornades seran a La Ràpita i Roquetes.

Aquí us deixo la nota de premsa que va enviar el Departament de Governació i Administracions Públiques.El Pla PIMESTIC genera una inversió en noves tecnologies a les empreses catalanes de 66,5 M€ entre els anys 2007 i 2009


El 65% de les empreses orientades ja han implementat o bé estan implementant alguna de les actuacions suggerides pel servei d’orientació PIMESTIC

Un cop transcorreguts dos anys de la presentació del pla es presenta el balanç 2009, que recull el resum de les actuacions realitzades des dels seus inicis, així com l’impacte que han tingut aquestes actuacions arreu del territori.


L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és un factor clau en el procés de millora de la competitivitat del nostre país i és evident que per millorar el valor afegit dels nostres sectors industrials potents i més tradicionals, cal un ús extensiu i universalitzat de les TIC en tots els àmbits. Amb aquest objectiu, durant els darrers anys s’han dedicat molts esforços a conscienciar els diferents agents econòmics de la rellevància de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a factor clau en el procés de millora de la competitivitat del nostre país, objectiu principal del pla PIMESTIC.


La realitat és que l'empresa catalana està digitalment ben equipada, encara que el grau de penetració dels usos de les TIC és, certament, millorable, tot i que l’augment en relació amb l’any 2007 ha fet que Catalunya hagi retallat distància amb la mitjana de l’Europa dels Quinze (EU-15).


Resultats de l’execució del pla PIMESTIC arreu del territori


El pla compta amb més de 800 agents col·laboradors repartits per tot el territori –format per pimes, patronals, associacions empresarials, empreses del sector TIC i diverses administracions públiques-. Sobre un total de 9,5M€ dedicats a ajuts per a la implementació de projectes TIC, s’ha generat una inversió de 66,5 M€. Respecte el servei d’orientació –que ha estat sol·licitat per prop de 1200 empreses-, amb una inversió realitzada de 400.000 €, s’ha generat una inversió induïda de prop de 5 milions d’euros en el conjunt d’empreses que s’hi ha acollit, multiplicant així per més de 12 la inversió efectuada pel pla Pimestic.


El servei d’orientació PIMESTIC posa a l’abast de les pimes catalanes, per assessorar-les en temàtiques TIC, una xarxa de 71 experts homologats i distribuïts arreu del territori. En aquest sentit, una dada molt positiva és que el 65% de les empreses orientades ja han implementat o bé estan implementant alguna de les actuacions descrites en l’informe lliurat, i en bastants casos s’han beneficiat d’algun dels ajuts disponibles per a aquestes implementacions.


El pla PIMESTIC ha organitzat 205 jornades de sensibilització i formació arreu del territori, entre genèriques, temàtiques i sectorials, que han comptat amb una assistència de més de 10.000 persones. Cal destacar que, segons les enquestes de satisfacció recollides a les jornades, un 91,5% dels assistents afirmen que la jornada els ha fet adonar de les possibilitats que ofereixen les TIC en la millora de la seva empresa i el 43% dels casos asseguren que tenen pensat contractar un assessor PIMESTIC per aprofundir en la temàtica.


En l’àmbit de la difusió del pla, el web http://www.pimestic.cat/ ha rebut l’any 2009 més de 46.000 visites (un 54% més que l’any anterior). Aquest web és el centre neuràlgic del pla PIMESTIC i recull totes les actuacions i recursos, com per exemple guies, vídeos, entrevistes de casos d’èxit, contractes TIC, autodiagnosi TIC, etc., així com l’agenda de cadascuna de les jornades que es duen a terme.


Durant aquest any també s’ha fet difusió i promoció de l’EinesTIC

(http://einestic.pimestic.cat/), el paquet informàtic en programari lliure per a autònoms i microempreses destinat a cobrir els requeriments bàsics en la gestió de la seva empresa. A més, 3.634 empreses ja han descarregat en línia el programari i més de 4.700 han rebut el DVD amb la versió 1.0 del programari.


Conclusions destacades del balanç


Com a conclusió general del balanç de l’execució del pla PIMESTIC podem destacar el gran nombre de pimes que estan abordant nous projectes d’adopció de les TIC dins dels seus processos productius gràcies a les diferents actuacions del pla.


Aquestes dades es confirmen en la darrera enquesta sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses (TIC-Empreses 2008-2009) de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i de la Fundació Observatri per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), que revela increments importants respecte l’any passat. Concretament indica que el nombre d’empreses amb 10 o més assalariats que utilitzen una intranet o una extranet per organitzar-se en xarxa ha crescut retallant distàncies respecte els indicadors de l’Europa dels 15.
Per consultar el document de balanç complet visiteu l'àrea de descàrregues del web pimestic.cat/que-es/area-de-premsa/descarregues.htmll

dimarts, 23 de febrer del 2010

xeCat


Ahir vaig assistir al Parlament de Catalunya, a la presentació del conveni d’adhesió de la FATEC (Federació d’associacions de gent gran de Catalunya), a la xeCat, Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya.

La xarxa d’equipaments Cívics de Catalunya (xeCat) és una organització que gestiona i coordina recursos per als diferents equipaments adherits a fi d’evitar duplicitats, millorar la qualitat dels serveis, optimitzar recursos, afavorir el partenariat entre administracions i potenciar el sentiment de pertinença a una xarxa d’àmbit català.

Desprès dels equipaments propis de la Generalitat, la Federació d’Ateneus de Catalunya i ara els Casals de Gent Gran, a Catalunya ja tindrem una majoria d’equipaments associats.

La xeCat, és sobretot una eina tecnològica, que permetrà tenir informació pràctica sobre els equipaments, sobre les activitats que es desenvolupen, tan per als usuaris com per al conjunt de la ciutadania. I dins d’un àmbit restringit, hi haurà eines de gestió de recursos i activitats, eines de comunicació interna i eines de col·laboració entre centres.

La gent gran, són els gran analfabets digitals, i són el públic objectiu per lluitar contra l’escletxa digital, i és el que fem des de les administracions, amb els Punts òmnia, les cibercaixes o les aules de la gent gran.

Voldria acabar el post, amb una frase que va dir ahir el Senyor Mario Cugat, President de la Federació d’associació de Gent Gran de Catalunya, que pròximament la gent es digui “i com ens ho fèiem abans sense la xeCat”.

www.xecat.gencat.cat

divendres, 27 de febrer del 2009

FRACTURA DIGITAL I PAÍS
Ahir vaig tenir el plaer, de donar una sèrie de diplomes a un col·lectiu, el de les associació de dones, que s’ha format em noves tecnologies, concretament han desenvolupat un Curs d’apropament a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
Estem en un moment de canvi enorme, solament comparable al canvi que es va produir amb la invenció de la lectura i la escriptura, que sabem que és el que separa la prehistòria de la història. Els experts qualifiquen el moment actual, de la mateixa transcendència històrica, i les noves tecnologies, separen la història de la post-història.
Si el pas de la història a la prehistòria, va deixar pel mig un col·lectiu desafavorit, que va ser aquell que no sabia llegir ni escriure, els analfabets. Ara en tenim un altre, víctima d’aquest ritme accelerat de canvi que està provocant la fractura digital, i són els analfabets digitals.
La fractura digital, és la expressió que fa referència a la diferència socioeconòmica entre aquelles comunitats que tenen accés a Internet i les que no.
La fractura digital, ve precedida per desigualtats prèvies a les pròpies de l’accés a la tecnologia, aquest fet no es pot analitzar sense tenir en compte la seva transversalitat, i la lluita contra la fractura digital s’haurà de fer atacant totes les múltiples vessants d’aquest fenomen: econòmic, social, territorial, lingüístic, empresarial i també de gènere.
Segurament, si els governs no féssim res al respecte, d’aquí 50 anys, aquest problema estarà solucionat, pel relleu generacional, però ens ho podem permetre? Evidentment que no.
Els països més avançats segons l’OCDE, en nivell de renda d’educació, de sanitat, etc, justament coincideixen amb aquells que tenen un grau de penetració d’Internet més elevat, i hi ha països que desprès de fer polítiques decidides per les noves tecnologies passen del lloc 70 al 7, en pocs anys. L’estat espanyol, ocupa el número 26 segons l’OCDE, aquest rànquing s’elabora per a estats, però tal com estem ara i essent generosos si Catalunya pogués comptar, a lo millor estaríem pel 25.
L’estatut del 30 de setembre, ens donava a la Generalitat competències exclusives en Telecomunicacions i Societat de la Informació i la Comunicació, després de passar pel raspall a Madrid, solament ens van deixar la promoció, i és el que estem fent: PIMESTIC, Òmnia, Telecentres, Territoris Digitals, Ciutats Digitals, etc, fem moltes coses per difondre les noves tecnologies, per evitar la fractura digital o per fer més competitives les nostres empreses, però és totalment insuficient.
La solució passa, per les polítiques que duien a terme països com Finlàndia, Irlanda o Eslovènia, però abans hem de fer el que ells han fet, independitzar-se de Rússia, Gran Bretanya i Iugoslàvia, per poder fer les polítiques que a ells els interessen.
Curiós és el cas d’Eslovènia, un país que fins fa molt poc pertanyia a l’Europa de l’Est, amb una renda per capita molt inferior a la meitat de la catalana, i amb polítiques decidides en noves tecnologies, el 90% de les llars tenen fibra òptica, en pocs anys ens han superat en tots els sentits!!!

dimarts, 3 de febrer del 2009

CONSTRUINT LES TERRES DE L’EBRE, AMB LES NOVES TECNOLOGIES. GOVERNACIÓ INVERTEIX 7,2 MILIONS D’EUROS EN INFRESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS A L’EBRE,

Avui hem presentat l’estat del Terres de l’Ebre Connecta, nom que l’hi diem al pla per implementar la telefonia mòbil, la banda ampla d’internet i la TDT a tots els nuclis de més de 50 habitants i polígons industrials a l’Ebre.

Dóna gust com a polític, presentar a mitja legislatura un balanç com el que hem presentat el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el Jordi Bosch, el Delegat del Govern, el Lluís Salvadó i jo mateix, i donar a conèixer que ja hem executat 59 actuacions, per un total de 3.223.000 euros, i que fins el 2010 encara n’hem de dur a terme 38 actuacions més, per un muntant de 3.972.000 euros. En total 97 actuacions, amb un total de 7.200.000 euros.

A més, aquesta feina l’hem fet amb els Consells Comarcals, escoltant la seva veu, sense tenir en compte colors polítics, i tenim present que aquestes són les polítiques que interessen al país. Ara cal treballar plegats, i preparar el país per al futur, i aquest futur passa innegablement per poder aprofitar les oportunitats que se’ns presentin. Però hem de tenir les eines, i les eines d’avui són les noves tecnologies.

Com ha dit el Secretari, les polítiques en infraestructures del segle XX, eren les xarxes de carreteres i ferrocarrils, i les del segle XXI són les de les xarxes de telecomunicacions. A l’Ebre, després del 2010, segurament continuarem tenim deficiències en infraestructures de comunicacions tradicionals, però espero que les comunicacions electròniques les tinguem preparades, per als nous reptes que ens puguem plantejar.

Ja tenim preparat, el traçat de la fibra òptica per connectar Tortosa en a l’anella científica, que se’ns demanava per connectar el futur campus universitari de les Terres de l’Ebre, abans de l’estiu del 2010, tindrem Tortosa i Roquetes, amb una xarxa pública de fibra òptica, i que properament presentarem.

dimecres, 21 de gener del 2009

El President de les noves tecnologies.

Ahir, als Estats Units, van proclamar a Barack Obama, nou President dels Estats Units, al meu parer, el President més mediàtic dels Estats Units, dels últims anys, amb molta diferència. He pogut escoltar per les ràdios que juntament a Lincoln i Kennedy, és el President que més fervor popular a provocat entre la ciutadania americana i mundial.

A què és deu el seu èxit? Hi ha molts factors, el primer President negre dels Estats Units, la nefasta gestió del seu antecessor, etc, però segur que déu el seu èxit a la seva capacitat d’ús de les noves tecnologies. Ja a les primàries, vaig llegir un dia, que tenia 2.000.000 d’amics i amigues al facebook, quina plataforma comunicativa!!!, cada cop que volia comunicar alguna cosa, tenia 2.000.000 de persones que rebien el seu missatge a l’ordinador, juntament als missatges que rebien al seu dia a dia, d’amics, familiars, companys de feina, etc, i això evidentment, el fan ser un personatge molt familiar. A més, aquestes 2.000.000 de persones, també fan de plataforma d’expansió del missatge.

Una altra dada, avui he entrat al facebook del President dels Estats Units, ja tenia 4.000.000 de seguidors!!!, crec que a partir d’ara, qualsevol líder polític, ha de tenir a les noves tecnologies com a un aliat imprescindible.

Per finalitzar, un perill que hi veig, que no té res a veure, amb les noves tecnologies, quant més gran és l’expectativa, més gran pot ser la decepció.

Salut.

dijous, 15 de gener del 2009

EL CATALÀ I LES NOVES TECNOLOGIES


Recordo quan era jove, i estava a la universitat, amb els moviments independentistes, que fèiem campanyes en suport del català, d’això fa molt temps, però sempre feien referència a una parella donant-se un petó, paregut a aquest cartell que he pogut trobar per la xarxa, del Sant Jordi de 2003.

Avui, ho continuem fent, des de les nostres responsabilitats al Govern de la Generalitat de Catalunya. En Jordi Bosch, al front de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, treballa molt fort per demostrar que el Català és una llengua de negoci, i que s’ha de respectar la identitat dels consumidors.

Aquest passat de desembre, Microsoft, va posar un nou paquet de serveis en català, entre els quals està el popular Messenger, molt utilitzat pels nostres joves, i que des d’aquí animo als usuaris a que l’utilitzin.

La Secretaria de Telecomunicacions, va començar una campanya, a principis del 2008, que ara comença a donar els seus fruits. Aquesta campanya, adreçada a les multinacionals de les TIC, anomenada “Catalan, a business oportunity”, explicava que el català ofereix moltes possibilitats de negoci.

El fet que una de les empreses més grans del sector, s’adoni d’aquesta importància, segur que farà que moltes altres continuen els seus passos.

Estem lluny, d’aconseguir la normalitat lingüística que desitjaríem, però segur que si tots quan ens compréssim un Televisor, un receptor de TDT, GPS o telèfon mòbil, preguntéssim si tenen el català com una de les llengües de configuració, i triéssim uns dels que el portin, les empreses no dubtarien en posar-lo.

Actualment, i dins de la campanya de la nostra Secretaria “elteumobil.cat”, hem aconseguit que ja hi hagin 70 aparells telefònics que incorporen el català, com a llengua de comunicació, justament el doble que fa un any, i aquest èxit és de tots, però sobretot dels usuaris, que trien mòbils en català.

dimarts, 9 de desembre del 2008

EL 2009, CATALUNYA NECESSITARÀ 15.000 NOUS PROFESSIONALS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓFa cinc anys, vaig deixar la docència, provisionalment, ja que quan acabi la meva etapa política, espero poder reincorporar-me a l’institut de La Ràpita, on havia estat exercint de professor, de l’assignatura de Tecnologia Industrial, als alumnes de primer i segon de batxillerat.

Fa uns dies, vaig estar parlant amb un gran col·lega, el Marià Cano, que va comentar-me el fet de que havia desaparegut el segon de batxillerat de tecnològic de l’institut i que a primer solament havien quatre alumnes, i per tant, amb dificultats per consolidar l’oferta de batxillerat tecnològic a una població de 15.000 habitants. Aquesta situació contrasta, amb la realitat de quan varem marxar el Marià i jo mateix de l’institut amb 30 alumnes a primer i 20 a segon, i sobretot, quan tots els informes destaquen que a Catalunya estem faltats de professionals del sector tecnològic.

El Govern del nostre país, amb el Departament de Governació, el d’innovació i el d’educació, amb engegat una campanya que s’anomena “enginycat”, per fomentar les vocacions tecnològiques, i a la qual pensem adherir-nos, el Marià i jo mateix, fent les actuacions que calguin per a que el nostre poble no tingui un buit de material humà, preparat tecnològicament, per afrontar els reptes del futur.

Us deixo aquesta nota de premsa, del Departament de Governació, que dona dades interessants sobre aquest tema.
Catalunya necessitarà l’any que ve 15.000 nous professionals en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Aquesta és la conclusió del primer estudi sobre oportunitats i perspectives dels professionals del sector TIC a Catalunya, elaborat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) en col.laboració amb el Cercle Tecnològic de Catalunya (cTecno) i l’Institut d’Estudis Sociològics DEP

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació, TIC, sembla no estar en crisi, ja que es calcula en 15.000 els professionals de les diferents branques del sector que caldrà contractar l’any vinent a Catalunya. Així es desprèn de l’estudi “Els professionals de les TIC a Catalunya”, un treball impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) sobre la situació laboral, les oportunitats i les perspectives dels professionals TIC a Catalunya. L’estudi, el primer que analitza les necessitats d’aquesta mena de professionals en l’economia catalana, ha estat presentat avui a l’Auditori idEC pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch i el director de la FOBSIC, Francesc Miralles.

L’estudi calcula en 109.000 les persones que treballen actualment al sector de les TIC a tot Catalunya, xifra que representa un 3,2% del total de la població ocupada. D’aquests, aproximadament la meitat desenvolupa la seva tasca en empreses de serveis o producció del sector TIC (serveis de telecomunicacions, de desenvolupament de programari, de suport tecnològics, centres d’R+D, etc.), mentre que l’altra meitat ho fa en empreses d’altres sectors, com ara la banca, les assegurances, empreses energètiques, el transport, el lleure, la cultura i l’administració pública, entre altres.

Així mateix, l’estudi indica que la majoria de professionals del sector TIC està satisfet amb la seva professió i les seves condicions laborals. Els resultats de l’estudi mostren que tant la remuneració com la taxa d’ocupació i estabilitat laboral dels professionals de les TIC tenen mitjanes notablement superiors a les de la resta d’ocupats de Catalunya:

• El 77% tenen una remuneració superior a la mitjana i gairebé no hi ha mileuristes
• Hi ha establitat laboral, ja que només el 13,5% tenen contractes temporals
• El 90% treballen a temps complet

Tot i això, els professionals enquestats coincideixen majoritàriament en què existeix una manca de professionals TIC per cobrir les necessitats del sector, un fet que l’estudi confirma amb una dada significativa: la meitat dels professionals TIC ha de realitzar habitualment hores extres i 1 de cada 5 ha d’estar localitzable els dies festius.

Precisament, aquesta exigència de dedicació, juntament amb les necessitats de renovació i formació contínua del sector i les dificultats per compaginar ambdues coses, s’apunten a l’estudi com a causa del desajust entre les vocacions de nous professionals i la creixent demanda empresarial.

dimecres, 26 de novembre del 2008

LES NOVES TECNOLOGIES EN L'ÀMBIT LOCAL


Aquests passats dilluns i dimarts, s’han dut a terme al Parlament de Catalunya, unes jornades d’estudi sobre l’estatut i els governs locals en el nou model territorial de Catalunya, a les quals he tingut el plaer de poder assistir.

Amb la documentació que se’ns ha lliurat està el document de bases per a l’elaboració d’un avantprojecte de Llei de governs locals de Catalunya, que és el document que està treballant el Departament de Governació amb els diferents actors, per assolir aquesta Llei tan desitjada, que ens permetrà assolir la Vegueria de l’Ebre.

Aquest document, juntament amb la conferència que va pronunciar el Conseller Jordi Ausàs, a la Cambra de comerç de Tortosa, serà repartit als mitjans de comunicació del territori el proper 5 de desembre a la fira d’Amposta.

Aquest document, hi dedica un capítol sencer, el VIII, a les noves tecnologies en l’àmbit local, evidentment, és solament una declaració d’intencions, ja que haurem de veure l’articulat final de la Llei, però el tema pinta be, sobretot pel fet, que ens reconeix uns nous drets als ciutadans en el que s’anomena dret a la relació electrònica amb les administracions públiques.

divendres, 21 de novembre del 2008

PROVES PILOT DE VOT ELECTRÒNIC


En els temps que vivim, i quan s’estan cercant formules per fomentar per fomentar la participació dels ciutadans, pareix mentida que al nostre país estem tan retardats en el vot electrònic. La veritat, és que no solament estem nosaltres retardats, sinó que la majoria de països. Tot i això, tenim diferents exemples, que són i seran motiu d’estudi, com per exemple el cas d’Estònia, que és sens dubte un dels països més avançats en vot electrònic, i que en aquests moments estic realitzant un estudi, amb força curiositats, per cert.


Tanmateix, al meu parer, hi ha països que confonen el que és el vot electrònic, igual que alguns confonen el que entenem com administració electrònica, jo no entenc vot electrònic, com anar a votar a una urna electrònica, igual que no entenc l’administració electrònica tan com s’està preparant actualment,que és poder fer les mateixes gestions que ara, però en comptes d’utilitzar un paper ho fem amb un ordinador . Per mi, l’administració electrònica arribarà aquell dia, que per exemple, quan tinguis un tercer fill, al teu terminal, l’administració primer de tot et feliciti, desprès t’ingressi els diners que et correspongui, i si cal, et demani la foto per entregar-te el carnet de família nombrosa, i igual que aquest exemple podríem posar-ne, infinitats, ja que aquesta informació nosaltres, la Generalitat, ja la disposem.


Tanmateix, les possibilitats que podríem incorporar amb el vot electrònic de veritat, serien moltes i variades, ja que podríem votar amb matisos, res ens impediria fer multitud de consultes i variacions a la nostra opinió i no només si vols votar un partit o un altre, realitat o ciència-ficció, solament el temps ho dirà.


De moment us adjunto la nota del meu Departament, sobre diverses proves pilot que estem desenvolupant, sempre hem de començar per alguna cosa.

El Departament de Governació realitzarà una prova de vot electrònic per internet a les eleccions al Parlament de Catalunya adreçada als estudiants universitaris


El conseller Jordi Ausàs ha fet aquest anunci en l’acte d’escrutini de la prova pilot de vot electrònic de l’Ajuntament Jove de Sant Andreu de Llavaneres


El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, ha anunciat la realització d’una prova de vot electrònic per internet per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Aquesta prova de vot electrònic, que no seria vinculant, la realitzarem, d’entrada, amb la col·laboració de les set universitats públiques catalanes, i s’adreçarà a una part del cens electoral: als estudiants universitaris censats a Catalunya, això és, més de 200.000 persones censades.


L’objectiu de la proposta en la que treballa el Departament de Governació i Administracions Públiques és doble: participar en el desenvolupament de la tecnologia que possibilita el vot electrònic i estudiar mecanismes d’increment de la participació entre el jovent que s’incorpora al cens electoral. A més, aquesta nova prova de vot electrònic a través d’internet permetrà provar les variables electorals que estan recollides a l’Informe de la Comissió d’Experts per a l’elaboració de la Llei electoral de Catalunya, com ara el sistema de votació de llistes tancades amb possibilitat d’expressar fins a dos candidats o dues candidates preferents. I, sobretot, la compatibilització del vot presencial clàssic en urna amb el vot remot per internet.

L’any 2003, el Departament de Governació i Administracions Públiques ja va organitzar una prova de vot electrònic. En aquella ocasió es va adreçar a les persones residents absents. La tecnologia ha evolucionat molt i la societat també demanda més facilitat i seguretat a l’hora d’aplicar les tecnologies d’internet en els processos electorals, i és en aquest context que es planteja una nova prova de vot electrònic.


Prova de vot electrònic a Sant Andreu de Llavaneres


El conseller Jordi Ausàs ha fet aquest anunci en el marc de la celebració dels resultats de les eleccions a l’Ajuntament Jove de Sant Andreu de Llavaneres, experiència que ha inclòs una prova pilot de vot electrònic per internet i que ha comptat amb el suport del Departament de Governació i Administracions Públiques. El conseller Jordi Ausàs ha destacat l’interès d’aquesta experiència de vot electrònic que ha estat seguida molt de prop pel departament amb la intenció d’aplicar-la en futurs comicis electorals al Parlament de Catalunya. En aquesta prova pilot, un total de 625 joves, de 14 a 18 anys, de Sant Andreu de Llavaneres han estat cridats des de dimecres passat a les urnes per escollir el nou Ajuntament Jove. Les votacions, que han finalitzat avui dissabte, també comptaven amb un sistema de vot electrònic.

dissabte, 11 d’octubre del 2008

ACREDITACIÓ TIC
Aquest proper dimarts 14 d’octubre, el Consell Tècnic de la Generalitat, aprovarà passar a Govern, el decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, per tant previsiblement, aquest decret s’aprovarà el proper dimarts 21 d’octubre.

Aquest Decret té per objecte regular els criteris i procediments que permetin obtenir una certificació acreditativa de la competència digital, denominada acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Als efectes d’aquest Decret, es considera competència digital la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Per mitjà de l’ACTIC, el seu titular podrà acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, els seus coneixements i competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Mitjançant aquest Decret el Departament de Governació i Administracions Públiques inicia un procés de reconeixement de la transcendència que a l’actualitat tenen les tecnologies de la informació i la comunicació a la nostra societat.

Aquest reconeixement, era força reclamat pels especialistes del sector, per tant a partir d’ara serà freqüent veure a les ofertes de feina, coses com:

Es requereix:

Nivell C de català
Acreditació TIC
Carnet de conduir
Etc
Per a més informació:

divendres, 26 de setembre del 2008

Prova pilot de vot electrònic a Catalunya

Ahir al Quebet, el Conseller Ausàs va anunciar que en les properes eleccions al Parlament de Catalunya, evidentment és un fet positiu, encara lluny del que seria desitjable, però un primer pas. Actualment el Departament de Governació està treballant amb el Dr. Josep M. Reniu i Vilamala, analitzant les debilitats i les amenaces potencials associades a la introducció del cot electrònic, tenint en compte que la seva implementació tindrà que ser progressiva i complementaria als sistemes tradicionals de votació. S’han de buscar formules per fomentar la participació dels ciutadans i aquesta segurament és una de les més importants.

El text següent és una nota de premsa, sobre l’anunci de la prova pilot que ha anunciat el Conseller Ausàs per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

Ausàs anuncia que Catalunya farà una prova pilot de vot per Internet a les properes eleccions al Parlament

El conseller de Governació i Administracions Públiques, ha anunciat que el Departament de Governació, a través de l’àrea de Processos Electorals, impulsarà una nova prova pilot de vot electrònic remot a través d’Internet, no vinculant, en les properes eleccions als Parlament. El conseller Ausàs, ha explicat, després de reunir-se amb el ministre quebequès Benoït Pelletier, que la prova es realitzarà amb l’objectiu d’extreure conclusions des del punt de vista de la participació ciutadana, calcular la despesa econòmiques que suposaria i alhora facilitar l’accés al vot a persones amb mobilitat reduïda. Aquest sistema de vot ja es va provar a les eleccions al Parlament del 2003 i es va triar els residents absents com a secció de la població per fer-ne la prova. En aquella ocasió el vot electrònic no va millorar la participació d’aquest segment, però tècnicament la prova va funcionar. Per al 2010, l’objectiu és conèixer quina incidència té aquest tipus de vot sobre el nivell de participació, però també a nivell organitzatiu i de despesa, ja que el vot per Internet suposaria un estalvi per l’administració, començant pel cost del paper. També és vol comprovar que el vot remot té totes les garanties necessàries, des de la identificació correcta del votant fins a garantir el vot secret. Ausàs també ha explicat que amb aquest tipus de vot es podria beneficiar les persones amb mobilitat reduïda i ha afegit que segons els resultats que se’n desprenguin, caldrà veure com aquest sistema es pot anar generalitzant. ‘Del que es tracta’, ha dit el conseller, ‘és d’utilitzar les noves tecnologies per facilitar el dret a vots als ciutadans’. El conseller Ausàs està aquests dies de visita oficial al Quebec, on ha estat estudiant, entre d’altres coses, els processos de referèndum que es duen a terme al Quebec.

dimecres, 24 de setembre del 2008

PUNT ÒMNIA TORTOSAAvui s’ha presentat a la premsa, el Punt Òmnia de Tortosa, al Casal de Gent Gran. Un projecte que té com a finalitat garantir que qualsevol persona pugui, a partir de les noves tecnologies, ser inclòs a la comunitat social, evitant la fractura i l’analfabetisme digital, i demà a les 18.00, al mateix Casal es presentarà al conjunt de les associacions del Baix Ebre.

Hi hauran tres línies d’actuació:
- Línia de formació. Desenvolupa tallers monogràfics de curta durada que permetin oferir uns itineraris formatius més amplis i flexibles adequats a la realitat i a la demanda de les persones i de la col·lectivitat.
- Línia d’inserció social i laboral. Aquesta línia posa a l’abast de la població un conjunt de recursos i d’informació útils per a la recerca de feina i la seva incorporació al mercat laboral.
- Línia d’ús comunitari. És la línia que caracteritza més la filosofia del projecte. Ofereix espais i suport tècnic-pedagògic per a tothom, persones individuals, entitats, grups i col·lectius.

El Casal de Gent Gran, es converteix en l’equipament multius del Departament de Governació, ja que al seu interior tenim, el Casal de Gent Gran, l’Oficina d’Acció Ciutadana, les aules de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i ara el Punt Òmnia. Esperem que amb la remodelació que ja hem començat i que finalitzarà entre el 2009 i 2010, sigui un espai de referència a les Terres de l’Ebre.

Si voleu més informació podeu adreçar-vos al bloc i al mail.

dilluns, 22 de setembre del 2008

TERRES DE L'EBRE CONNECTA

El Departament de Governació està fent un gran esforç per a connectar digitalment les nostres Terres. Abans de finalitzar l’any 2010, el Departament de Governació, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació haurà invertit 6 milions d’euros, per posar-nos al dia, aquest pla preveu invertir a les nostres Terres un total de 4,5 M€ en Banda Ampla, TDT i Telefonia mòbil, a més dels 1,5 M€, per portar i la fibra òptica Tortosa.

Des de començament d’anys, hem realitzat 27 actuacions, amb un cost d’1,5 M€, aquestes actuacions són:

11 Estudis radioelèctrics:
- Benifallet
- Amposta
- l’Eucaliptus (Amposta)
- El Poble nou del Delta (Amposta)
- Polígon industrial de l’Oriola (Amposta - s/n Amposta 1 (Amposta)
- La Palma d’Ebre
- Pinyeres (Riba-Roja d’Ebre)
- Garcia
- Caseres
- Corbera d’Ebre

2 Noves Torres:
- Arnes
- Horta de Sant Joan

1 Infraestructura de compartició
- La Sénia

2 Instal•lacions de telefonia mòbil
- Arnes
- Horta de Sant Joan

9 Instal•lacions de Banda Ampla Rural
- La Fatarella
- Gandesa
- Paüls
- El Perelló
- Montcaro (Roquetes)
- Sant Jaume d’Enveja
- Tivenys
- Coll de l’Alba (Tortosa)
- Ulldecona2 Instal•lacions de TDT 9MUX
- Horta de Sant Joan
- La Sénia

La marxa de les actuacions és la prevista dintre del Pla, properament us informaré, del traçat definitiu dels diferents ramals de fibra òptica a la ciutat de Tortosa, que també serà operativa a finals del 2010.

dijous, 22 de maig del 2008

Governació presenta el Pla Catalunya Connecta, que garanteix l'accés a la banda ampla, la telefonia mòbil i la TDT en dos anysEls serveis bàsics de telecomunicacions seran accessibles en els nuclis de població de més de 50 habitants del paísEl conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, ha presentat el Pla Catalunya Connecta, que té com a objectiu apropar les noves tecnologies a aquells punts del territori que actualment presenten deficiències. Aquest Pla de desplegament assegurarà l'accés de tots els nuclis de població de més de 50 habitants als serveis de banda ampla, telefonia mòbil i televisió digital terrestre. Al mateix temps, el Pla també permetrà donar cobertura de banda ampla i telefonia mòbil a la totalitat dels polígons industrials del país.

El Pla, que té una dotació global de 110 milions d'euros i un horitzó d'actuacions fins al 2010, comportarà la realització de prop de 2.000 actuacions, com ara: estudis radioelèctrics, construcció i compartició d'infraestructures i instal·lació d'equips, a partir dels quals es realitzarà l'extensió dels serveis de comunicacions electròniques. El Pla pretén donar respostes específiques a les diferents tipologies de dificultats orogràfiques i de transmissió de senyal radioelèctric en zones com el Pirineu, les Terres de l'Ebre o la Catalunya Central.

Durant la seva intervenció, que ha tingut lloc a les instal·lacions del CosmoCaixa Barcelona, avui, dimecres, 21 de maig, el conseller Jordi Ausàs ha manifestat que "aquest Pla ens porta al futur d'aquí al 2010, tot afavorint que la ciutadania i les nostres empreses estiguin connectades al món". En aquesta línia, el conseller Jordi Ausàs també n'ha esmentat la importància estratègica, tot afirmant que "Catalunya Connecta millorarà la cohesió territorial del nostre país i farà més competitiva la indústria catalana".
http://www.gencat.cat/governacio-ap/GOV/Presentacio-dept3.htm

dimarts, 18 de desembre del 2007

ARTICLE PERDUTUs heu plantejat mai, si hem d'establr límits o no a la globalització mediàtica? qualsevol persona en contacte amb la Societat de la Informació i el coneixement, segur que diria que NO, ja que el fet global és una característica intrínseca d'Internet, però avui en un article imaginari, que mai serà públicat, he decidit fer el contrari, defensar establir límits a la globalització, això algú ho pot veure com un atac a la llibertat, però solament és això, un article imaginari.
PER QUÈ HAN D’ESTABLIR-SE LÍMITS A LA GLOBALITZACIÓ MEDIÀTICA.

En el món en que vivim, hi ha molta gent que en defensa de la democràcia, en contra de la barbàrie dels pobles que ells anomenen “subdesenvolupats”, o per qualsevol altra raó defensen la globalització. Però tot i aquesta defensa sempre ho fan en la boca petita, per què? Si aquesta globalització és tan bona, per que no fan una apologia directa, com és que normalment el mot globalització s’entén com a alguna cosa dolenta? Per què ens mirem als col·lectius antiglobalització amb certa simpatia?

Abans d’explicar els meus motius, m’agradaria comentar que el fet de globalitzar, entenent globalitzar, com un procés uniformitzador de les societats, ha existit sempre, podríem posar multituds d’exemples, com per exemple els romans. Ells fa dos mil anys, ja intentaven uniformitzar el món conegut, a la seva manera, és a dir, tots havien de ser com ells, tan econòmicament com culturalment, i igual que feien els romans, totes les societats més avançades han intentat colonitzar les altres societats, molts cops amb excuses culturals i d’avançament social.

En l’actualitat, els defensors d’aquesta globalització, ens parlen de democràcia, i són els mateixos que posen al capdavant de diversos països a dictadors i tirans, però una de les conseqüències de la globalització, és la uniformitat de pensament. Com pot ser, que uns aliats dels Estats Units, que fins fa poc eren uns sants, de cop i volta passin a ser el diable en persona? Parlo de Sadam Hussein i de Bin Laden, quan un lluitava contra els iranians i l’altre contra els russos a Afganistan, ells eren sants, i ara? Són els dolents de la pel·lícula. Però i l’opinió pública mundial que en pensa? Tot just el mateix que els americans, segurament gràcies a la globalització dels mitjans de comunicació.

Es normal, que un president d’un país votat democràticament, com Hugo Chavez, sigui tan dolent? Com és que la gent el vota? Potser perquè, per primer cop la gent gran té dret a una jubilació? Potser perquè, per primer cop l’assistència sanitària a aquell país s’ha universalitzat? Però la majoria de la població parla de Chavez com a un dictador. Pot ser la gent parla així, ja que hi ha uns mitjans globalitzats als qual els interessa, que Chavez se’n vagi cap a casa. I si a Veneçuela no hagués petroli, ens interessaria? Així és el món. Ningú parla de Nigèria, un país governat per un dictador, on la població és de la més pobra del món, on no és respecten els més elementals drets de les persones, però resulta ser un dels més grans productors mundials de petroli, igual que Aràbia Saudita, aliats dels Estats Units, per tant, no hi ha mitjans que se’n ocupin, i per tant la població tranqui-la, solament són efectes col·laterals de la globalització.

Un altre efecte de la globalització, és entre les cultures minoritàries, com la nostra. Un país que ja ho teníem complicat de per si, al no tenir estat propi, amb un monstre al costat, que contínuament ens està aixafant econòmica i culturalment, ara a més, hem de lluitar culturalment contra el que ens està bombardejant contínuament els mitjans de comunicació, la “american way of life”, la manera de viure americana, que pareix ser l’única manera de viure, la dels americans. Ja des de petits, que justament és quan som més influenciables, tot el que els nostres fills veuen a la tv, que és el mitjà predominant, és americà, i ens trobem anècdotes, com la del meu fill, el Pau, de quatre anys, que es pensa que els ratolins de veritat són com Mickey Mouse. Una televisió, on la violència és a l’ordre del dia, com als Estats Units. I dintre de poc, ens podrem trobar que culturalment, el que tants esforços ens ha costat mantenir com a poble, podem trobar-nos culturalment, totalment absorbits pels americans. Al Japó, l’esport nacional, ja és el beisbol, per davant del sumo.

Totes aquestes raons, que per si soles ja ens farem dubtar de si s’han de posar límits a la globalització, potser encara no som prous per contraposar-les a la pretesa democràcia, que es deriva de la globalització. Però hi ha una raó, molt més important per dubtar d’aquesta globalització, i són justament aquests mitjans de comunicació globalitzats.

Primer de tot, qualsevol gran conglomerat d’empreses, les grans multinacionals, el primer que fan és comprar mitjans de comunicació, amb unes sumes de diners espectaculars, per quina raó, per informar? Al meu parer hi ha dos motius fonamentals, el primer desinformar i el segon controlar el mercat publicitari.

Què és el segon que fan aquestes grans multinacionals, que ja han comprat els mitjans de comunicació global? Pagar totes les campanyes dels presidenciables als Estats Units, per tant, guanyi qui guanyi, elles sempre guanyen, i això vol dir, tenir el control del poder, i amb els mitjans globals, tens el control de la població, per tant qui mana en realitat a nivell mundial, són les multinacionals.

El control que les grans multinacionals, tenen sobre els mitjans de comunicació, fan que tothom hagi de viure amb una voràgine consumista, és allò de que la gent ha de comprar tot, i sobretot allò que no necessita, així ens trobem a Catalunya, gent que canvia de mòbil cada tres mesos, i no pot arribar a final de mes, o sobretot el col·lectiu sud-americà, grans consumidors de tv, que són sens dubte, el col·lectiu més endeutat del nostre país, i a més vivint per sobre de les seves possibilitats, però és el que ens marca els media globalitzats.

Però també ens trobem amb la paradoxa, dels països fabricants dels productes, o de les matèries primeres, que venen el producte a un preu irrisori, i que desprès d’augmentar el preu per culpa de la publicitat, compren aquests productes que ells han produït a preus desorbitats.

Les conseqüències que se’n deriven de la globalització són les següents:

1. Anul·len la nostra capacitat de pensament diferenciat, i diria jo, la capacitat de pensament, són les multinacionals les que pensen per nosaltres. No cal llegir, hem de consumir la televisió elles pensen per nosaltres, estudis recents diuen que els japonesos consumeixen vuit hores diàries de tv, i els americans set.

2. La globalització, crea necessitats, el veritablement important és consumir, no importa a quin país vius, ni quin és el teu nivell econòmic, l’únic important són els ingressos de les multinacionals.

Per tan, sóc partidari de posar límits a la globalització, però tanmateix sóc realista, com es poden posar aquests límits? I sobretot, com posar límits, sense atentar contra la llibertat individual de les persones.