dimarts, 9 de desembre del 2008

EL 2009, CATALUNYA NECESSITARÀ 15.000 NOUS PROFESSIONALS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓFa cinc anys, vaig deixar la docència, provisionalment, ja que quan acabi la meva etapa política, espero poder reincorporar-me a l’institut de La Ràpita, on havia estat exercint de professor, de l’assignatura de Tecnologia Industrial, als alumnes de primer i segon de batxillerat.

Fa uns dies, vaig estar parlant amb un gran col·lega, el Marià Cano, que va comentar-me el fet de que havia desaparegut el segon de batxillerat de tecnològic de l’institut i que a primer solament havien quatre alumnes, i per tant, amb dificultats per consolidar l’oferta de batxillerat tecnològic a una població de 15.000 habitants. Aquesta situació contrasta, amb la realitat de quan varem marxar el Marià i jo mateix de l’institut amb 30 alumnes a primer i 20 a segon, i sobretot, quan tots els informes destaquen que a Catalunya estem faltats de professionals del sector tecnològic.

El Govern del nostre país, amb el Departament de Governació, el d’innovació i el d’educació, amb engegat una campanya que s’anomena “enginycat”, per fomentar les vocacions tecnològiques, i a la qual pensem adherir-nos, el Marià i jo mateix, fent les actuacions que calguin per a que el nostre poble no tingui un buit de material humà, preparat tecnològicament, per afrontar els reptes del futur.

Us deixo aquesta nota de premsa, del Departament de Governació, que dona dades interessants sobre aquest tema.
Catalunya necessitarà l’any que ve 15.000 nous professionals en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Aquesta és la conclusió del primer estudi sobre oportunitats i perspectives dels professionals del sector TIC a Catalunya, elaborat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) en col.laboració amb el Cercle Tecnològic de Catalunya (cTecno) i l’Institut d’Estudis Sociològics DEP

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació, TIC, sembla no estar en crisi, ja que es calcula en 15.000 els professionals de les diferents branques del sector que caldrà contractar l’any vinent a Catalunya. Així es desprèn de l’estudi “Els professionals de les TIC a Catalunya”, un treball impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) sobre la situació laboral, les oportunitats i les perspectives dels professionals TIC a Catalunya. L’estudi, el primer que analitza les necessitats d’aquesta mena de professionals en l’economia catalana, ha estat presentat avui a l’Auditori idEC pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch i el director de la FOBSIC, Francesc Miralles.

L’estudi calcula en 109.000 les persones que treballen actualment al sector de les TIC a tot Catalunya, xifra que representa un 3,2% del total de la població ocupada. D’aquests, aproximadament la meitat desenvolupa la seva tasca en empreses de serveis o producció del sector TIC (serveis de telecomunicacions, de desenvolupament de programari, de suport tecnològics, centres d’R+D, etc.), mentre que l’altra meitat ho fa en empreses d’altres sectors, com ara la banca, les assegurances, empreses energètiques, el transport, el lleure, la cultura i l’administració pública, entre altres.

Així mateix, l’estudi indica que la majoria de professionals del sector TIC està satisfet amb la seva professió i les seves condicions laborals. Els resultats de l’estudi mostren que tant la remuneració com la taxa d’ocupació i estabilitat laboral dels professionals de les TIC tenen mitjanes notablement superiors a les de la resta d’ocupats de Catalunya:

• El 77% tenen una remuneració superior a la mitjana i gairebé no hi ha mileuristes
• Hi ha establitat laboral, ja que només el 13,5% tenen contractes temporals
• El 90% treballen a temps complet

Tot i això, els professionals enquestats coincideixen majoritàriament en què existeix una manca de professionals TIC per cobrir les necessitats del sector, un fet que l’estudi confirma amb una dada significativa: la meitat dels professionals TIC ha de realitzar habitualment hores extres i 1 de cada 5 ha d’estar localitzable els dies festius.

Precisament, aquesta exigència de dedicació, juntament amb les necessitats de renovació i formació contínua del sector i les dificultats per compaginar ambdues coses, s’apunten a l’estudi com a causa del desajust entre les vocacions de nous professionals i la creixent demanda empresarial.

dimecres, 26 de novembre del 2008

LES NOVES TECNOLOGIES EN L'ÀMBIT LOCAL


Aquests passats dilluns i dimarts, s’han dut a terme al Parlament de Catalunya, unes jornades d’estudi sobre l’estatut i els governs locals en el nou model territorial de Catalunya, a les quals he tingut el plaer de poder assistir.

Amb la documentació que se’ns ha lliurat està el document de bases per a l’elaboració d’un avantprojecte de Llei de governs locals de Catalunya, que és el document que està treballant el Departament de Governació amb els diferents actors, per assolir aquesta Llei tan desitjada, que ens permetrà assolir la Vegueria de l’Ebre.

Aquest document, juntament amb la conferència que va pronunciar el Conseller Jordi Ausàs, a la Cambra de comerç de Tortosa, serà repartit als mitjans de comunicació del territori el proper 5 de desembre a la fira d’Amposta.

Aquest document, hi dedica un capítol sencer, el VIII, a les noves tecnologies en l’àmbit local, evidentment, és solament una declaració d’intencions, ja que haurem de veure l’articulat final de la Llei, però el tema pinta be, sobretot pel fet, que ens reconeix uns nous drets als ciutadans en el que s’anomena dret a la relació electrònica amb les administracions públiques.

divendres, 21 de novembre del 2008

PROVES PILOT DE VOT ELECTRÒNIC


En els temps que vivim, i quan s’estan cercant formules per fomentar per fomentar la participació dels ciutadans, pareix mentida que al nostre país estem tan retardats en el vot electrònic. La veritat, és que no solament estem nosaltres retardats, sinó que la majoria de països. Tot i això, tenim diferents exemples, que són i seran motiu d’estudi, com per exemple el cas d’Estònia, que és sens dubte un dels països més avançats en vot electrònic, i que en aquests moments estic realitzant un estudi, amb força curiositats, per cert.


Tanmateix, al meu parer, hi ha països que confonen el que és el vot electrònic, igual que alguns confonen el que entenem com administració electrònica, jo no entenc vot electrònic, com anar a votar a una urna electrònica, igual que no entenc l’administració electrònica tan com s’està preparant actualment,que és poder fer les mateixes gestions que ara, però en comptes d’utilitzar un paper ho fem amb un ordinador . Per mi, l’administració electrònica arribarà aquell dia, que per exemple, quan tinguis un tercer fill, al teu terminal, l’administració primer de tot et feliciti, desprès t’ingressi els diners que et correspongui, i si cal, et demani la foto per entregar-te el carnet de família nombrosa, i igual que aquest exemple podríem posar-ne, infinitats, ja que aquesta informació nosaltres, la Generalitat, ja la disposem.


Tanmateix, les possibilitats que podríem incorporar amb el vot electrònic de veritat, serien moltes i variades, ja que podríem votar amb matisos, res ens impediria fer multitud de consultes i variacions a la nostra opinió i no només si vols votar un partit o un altre, realitat o ciència-ficció, solament el temps ho dirà.


De moment us adjunto la nota del meu Departament, sobre diverses proves pilot que estem desenvolupant, sempre hem de començar per alguna cosa.

El Departament de Governació realitzarà una prova de vot electrònic per internet a les eleccions al Parlament de Catalunya adreçada als estudiants universitaris


El conseller Jordi Ausàs ha fet aquest anunci en l’acte d’escrutini de la prova pilot de vot electrònic de l’Ajuntament Jove de Sant Andreu de Llavaneres


El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, ha anunciat la realització d’una prova de vot electrònic per internet per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Aquesta prova de vot electrònic, que no seria vinculant, la realitzarem, d’entrada, amb la col·laboració de les set universitats públiques catalanes, i s’adreçarà a una part del cens electoral: als estudiants universitaris censats a Catalunya, això és, més de 200.000 persones censades.


L’objectiu de la proposta en la que treballa el Departament de Governació i Administracions Públiques és doble: participar en el desenvolupament de la tecnologia que possibilita el vot electrònic i estudiar mecanismes d’increment de la participació entre el jovent que s’incorpora al cens electoral. A més, aquesta nova prova de vot electrònic a través d’internet permetrà provar les variables electorals que estan recollides a l’Informe de la Comissió d’Experts per a l’elaboració de la Llei electoral de Catalunya, com ara el sistema de votació de llistes tancades amb possibilitat d’expressar fins a dos candidats o dues candidates preferents. I, sobretot, la compatibilització del vot presencial clàssic en urna amb el vot remot per internet.

L’any 2003, el Departament de Governació i Administracions Públiques ja va organitzar una prova de vot electrònic. En aquella ocasió es va adreçar a les persones residents absents. La tecnologia ha evolucionat molt i la societat també demanda més facilitat i seguretat a l’hora d’aplicar les tecnologies d’internet en els processos electorals, i és en aquest context que es planteja una nova prova de vot electrònic.


Prova de vot electrònic a Sant Andreu de Llavaneres


El conseller Jordi Ausàs ha fet aquest anunci en el marc de la celebració dels resultats de les eleccions a l’Ajuntament Jove de Sant Andreu de Llavaneres, experiència que ha inclòs una prova pilot de vot electrònic per internet i que ha comptat amb el suport del Departament de Governació i Administracions Públiques. El conseller Jordi Ausàs ha destacat l’interès d’aquesta experiència de vot electrònic que ha estat seguida molt de prop pel departament amb la intenció d’aplicar-la en futurs comicis electorals al Parlament de Catalunya. En aquesta prova pilot, un total de 625 joves, de 14 a 18 anys, de Sant Andreu de Llavaneres han estat cridats des de dimecres passat a les urnes per escollir el nou Ajuntament Jove. Les votacions, que han finalitzat avui dissabte, també comptaven amb un sistema de vot electrònic.

dissabte, 11 d’octubre del 2008

ACREDITACIÓ TIC
Aquest proper dimarts 14 d’octubre, el Consell Tècnic de la Generalitat, aprovarà passar a Govern, el decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, per tant previsiblement, aquest decret s’aprovarà el proper dimarts 21 d’octubre.

Aquest Decret té per objecte regular els criteris i procediments que permetin obtenir una certificació acreditativa de la competència digital, denominada acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Als efectes d’aquest Decret, es considera competència digital la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Per mitjà de l’ACTIC, el seu titular podrà acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, els seus coneixements i competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Mitjançant aquest Decret el Departament de Governació i Administracions Públiques inicia un procés de reconeixement de la transcendència que a l’actualitat tenen les tecnologies de la informació i la comunicació a la nostra societat.

Aquest reconeixement, era força reclamat pels especialistes del sector, per tant a partir d’ara serà freqüent veure a les ofertes de feina, coses com:

Es requereix:

Nivell C de català
Acreditació TIC
Carnet de conduir
Etc
Per a més informació:

divendres, 26 de setembre del 2008

Prova pilot de vot electrònic a Catalunya

Ahir al Quebet, el Conseller Ausàs va anunciar que en les properes eleccions al Parlament de Catalunya, evidentment és un fet positiu, encara lluny del que seria desitjable, però un primer pas. Actualment el Departament de Governació està treballant amb el Dr. Josep M. Reniu i Vilamala, analitzant les debilitats i les amenaces potencials associades a la introducció del cot electrònic, tenint en compte que la seva implementació tindrà que ser progressiva i complementaria als sistemes tradicionals de votació. S’han de buscar formules per fomentar la participació dels ciutadans i aquesta segurament és una de les més importants.

El text següent és una nota de premsa, sobre l’anunci de la prova pilot que ha anunciat el Conseller Ausàs per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

Ausàs anuncia que Catalunya farà una prova pilot de vot per Internet a les properes eleccions al Parlament

El conseller de Governació i Administracions Públiques, ha anunciat que el Departament de Governació, a través de l’àrea de Processos Electorals, impulsarà una nova prova pilot de vot electrònic remot a través d’Internet, no vinculant, en les properes eleccions als Parlament. El conseller Ausàs, ha explicat, després de reunir-se amb el ministre quebequès Benoït Pelletier, que la prova es realitzarà amb l’objectiu d’extreure conclusions des del punt de vista de la participació ciutadana, calcular la despesa econòmiques que suposaria i alhora facilitar l’accés al vot a persones amb mobilitat reduïda. Aquest sistema de vot ja es va provar a les eleccions al Parlament del 2003 i es va triar els residents absents com a secció de la població per fer-ne la prova. En aquella ocasió el vot electrònic no va millorar la participació d’aquest segment, però tècnicament la prova va funcionar. Per al 2010, l’objectiu és conèixer quina incidència té aquest tipus de vot sobre el nivell de participació, però també a nivell organitzatiu i de despesa, ja que el vot per Internet suposaria un estalvi per l’administració, començant pel cost del paper. També és vol comprovar que el vot remot té totes les garanties necessàries, des de la identificació correcta del votant fins a garantir el vot secret. Ausàs també ha explicat que amb aquest tipus de vot es podria beneficiar les persones amb mobilitat reduïda i ha afegit que segons els resultats que se’n desprenguin, caldrà veure com aquest sistema es pot anar generalitzant. ‘Del que es tracta’, ha dit el conseller, ‘és d’utilitzar les noves tecnologies per facilitar el dret a vots als ciutadans’. El conseller Ausàs està aquests dies de visita oficial al Quebec, on ha estat estudiant, entre d’altres coses, els processos de referèndum que es duen a terme al Quebec.

dimecres, 24 de setembre del 2008

PUNT ÒMNIA TORTOSAAvui s’ha presentat a la premsa, el Punt Òmnia de Tortosa, al Casal de Gent Gran. Un projecte que té com a finalitat garantir que qualsevol persona pugui, a partir de les noves tecnologies, ser inclòs a la comunitat social, evitant la fractura i l’analfabetisme digital, i demà a les 18.00, al mateix Casal es presentarà al conjunt de les associacions del Baix Ebre.

Hi hauran tres línies d’actuació:
- Línia de formació. Desenvolupa tallers monogràfics de curta durada que permetin oferir uns itineraris formatius més amplis i flexibles adequats a la realitat i a la demanda de les persones i de la col·lectivitat.
- Línia d’inserció social i laboral. Aquesta línia posa a l’abast de la població un conjunt de recursos i d’informació útils per a la recerca de feina i la seva incorporació al mercat laboral.
- Línia d’ús comunitari. És la línia que caracteritza més la filosofia del projecte. Ofereix espais i suport tècnic-pedagògic per a tothom, persones individuals, entitats, grups i col·lectius.

El Casal de Gent Gran, es converteix en l’equipament multius del Departament de Governació, ja que al seu interior tenim, el Casal de Gent Gran, l’Oficina d’Acció Ciutadana, les aules de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i ara el Punt Òmnia. Esperem que amb la remodelació que ja hem començat i que finalitzarà entre el 2009 i 2010, sigui un espai de referència a les Terres de l’Ebre.

Si voleu més informació podeu adreçar-vos al bloc i al mail.

dilluns, 22 de setembre del 2008

TERRES DE L'EBRE CONNECTA

El Departament de Governació està fent un gran esforç per a connectar digitalment les nostres Terres. Abans de finalitzar l’any 2010, el Departament de Governació, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació haurà invertit 6 milions d’euros, per posar-nos al dia, aquest pla preveu invertir a les nostres Terres un total de 4,5 M€ en Banda Ampla, TDT i Telefonia mòbil, a més dels 1,5 M€, per portar i la fibra òptica Tortosa.

Des de començament d’anys, hem realitzat 27 actuacions, amb un cost d’1,5 M€, aquestes actuacions són:

11 Estudis radioelèctrics:
- Benifallet
- Amposta
- l’Eucaliptus (Amposta)
- El Poble nou del Delta (Amposta)
- Polígon industrial de l’Oriola (Amposta - s/n Amposta 1 (Amposta)
- La Palma d’Ebre
- Pinyeres (Riba-Roja d’Ebre)
- Garcia
- Caseres
- Corbera d’Ebre

2 Noves Torres:
- Arnes
- Horta de Sant Joan

1 Infraestructura de compartició
- La Sénia

2 Instal•lacions de telefonia mòbil
- Arnes
- Horta de Sant Joan

9 Instal•lacions de Banda Ampla Rural
- La Fatarella
- Gandesa
- Paüls
- El Perelló
- Montcaro (Roquetes)
- Sant Jaume d’Enveja
- Tivenys
- Coll de l’Alba (Tortosa)
- Ulldecona2 Instal•lacions de TDT 9MUX
- Horta de Sant Joan
- La Sénia

La marxa de les actuacions és la prevista dintre del Pla, properament us informaré, del traçat definitiu dels diferents ramals de fibra òptica a la ciutat de Tortosa, que també serà operativa a finals del 2010.

dijous, 22 de maig del 2008

Governació presenta el Pla Catalunya Connecta, que garanteix l'accés a la banda ampla, la telefonia mòbil i la TDT en dos anysEls serveis bàsics de telecomunicacions seran accessibles en els nuclis de població de més de 50 habitants del paísEl conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, ha presentat el Pla Catalunya Connecta, que té com a objectiu apropar les noves tecnologies a aquells punts del territori que actualment presenten deficiències. Aquest Pla de desplegament assegurarà l'accés de tots els nuclis de població de més de 50 habitants als serveis de banda ampla, telefonia mòbil i televisió digital terrestre. Al mateix temps, el Pla també permetrà donar cobertura de banda ampla i telefonia mòbil a la totalitat dels polígons industrials del país.

El Pla, que té una dotació global de 110 milions d'euros i un horitzó d'actuacions fins al 2010, comportarà la realització de prop de 2.000 actuacions, com ara: estudis radioelèctrics, construcció i compartició d'infraestructures i instal·lació d'equips, a partir dels quals es realitzarà l'extensió dels serveis de comunicacions electròniques. El Pla pretén donar respostes específiques a les diferents tipologies de dificultats orogràfiques i de transmissió de senyal radioelèctric en zones com el Pirineu, les Terres de l'Ebre o la Catalunya Central.

Durant la seva intervenció, que ha tingut lloc a les instal·lacions del CosmoCaixa Barcelona, avui, dimecres, 21 de maig, el conseller Jordi Ausàs ha manifestat que "aquest Pla ens porta al futur d'aquí al 2010, tot afavorint que la ciutadania i les nostres empreses estiguin connectades al món". En aquesta línia, el conseller Jordi Ausàs també n'ha esmentat la importància estratègica, tot afirmant que "Catalunya Connecta millorarà la cohesió territorial del nostre país i farà més competitiva la indústria catalana".
http://www.gencat.cat/governacio-ap/GOV/Presentacio-dept3.htm