dimarts, 9 de desembre del 2008

EL 2009, CATALUNYA NECESSITARÀ 15.000 NOUS PROFESSIONALS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ



Fa cinc anys, vaig deixar la docència, provisionalment, ja que quan acabi la meva etapa política, espero poder reincorporar-me a l’institut de La Ràpita, on havia estat exercint de professor, de l’assignatura de Tecnologia Industrial, als alumnes de primer i segon de batxillerat.

Fa uns dies, vaig estar parlant amb un gran col·lega, el Marià Cano, que va comentar-me el fet de que havia desaparegut el segon de batxillerat de tecnològic de l’institut i que a primer solament havien quatre alumnes, i per tant, amb dificultats per consolidar l’oferta de batxillerat tecnològic a una població de 15.000 habitants. Aquesta situació contrasta, amb la realitat de quan varem marxar el Marià i jo mateix de l’institut amb 30 alumnes a primer i 20 a segon, i sobretot, quan tots els informes destaquen que a Catalunya estem faltats de professionals del sector tecnològic.

El Govern del nostre país, amb el Departament de Governació, el d’innovació i el d’educació, amb engegat una campanya que s’anomena “enginycat”, per fomentar les vocacions tecnològiques, i a la qual pensem adherir-nos, el Marià i jo mateix, fent les actuacions que calguin per a que el nostre poble no tingui un buit de material humà, preparat tecnològicament, per afrontar els reptes del futur.

Us deixo aquesta nota de premsa, del Departament de Governació, que dona dades interessants sobre aquest tema.




Catalunya necessitarà l’any que ve 15.000 nous professionals en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

Aquesta és la conclusió del primer estudi sobre oportunitats i perspectives dels professionals del sector TIC a Catalunya, elaborat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) en col.laboració amb el Cercle Tecnològic de Catalunya (cTecno) i l’Institut d’Estudis Sociològics DEP

El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació, TIC, sembla no estar en crisi, ja que es calcula en 15.000 els professionals de les diferents branques del sector que caldrà contractar l’any vinent a Catalunya. Així es desprèn de l’estudi “Els professionals de les TIC a Catalunya”, un treball impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) sobre la situació laboral, les oportunitats i les perspectives dels professionals TIC a Catalunya. L’estudi, el primer que analitza les necessitats d’aquesta mena de professionals en l’economia catalana, ha estat presentat avui a l’Auditori idEC pel secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch i el director de la FOBSIC, Francesc Miralles.

L’estudi calcula en 109.000 les persones que treballen actualment al sector de les TIC a tot Catalunya, xifra que representa un 3,2% del total de la població ocupada. D’aquests, aproximadament la meitat desenvolupa la seva tasca en empreses de serveis o producció del sector TIC (serveis de telecomunicacions, de desenvolupament de programari, de suport tecnològics, centres d’R+D, etc.), mentre que l’altra meitat ho fa en empreses d’altres sectors, com ara la banca, les assegurances, empreses energètiques, el transport, el lleure, la cultura i l’administració pública, entre altres.

Així mateix, l’estudi indica que la majoria de professionals del sector TIC està satisfet amb la seva professió i les seves condicions laborals. Els resultats de l’estudi mostren que tant la remuneració com la taxa d’ocupació i estabilitat laboral dels professionals de les TIC tenen mitjanes notablement superiors a les de la resta d’ocupats de Catalunya:

• El 77% tenen una remuneració superior a la mitjana i gairebé no hi ha mileuristes
• Hi ha establitat laboral, ja que només el 13,5% tenen contractes temporals
• El 90% treballen a temps complet

Tot i això, els professionals enquestats coincideixen majoritàriament en què existeix una manca de professionals TIC per cobrir les necessitats del sector, un fet que l’estudi confirma amb una dada significativa: la meitat dels professionals TIC ha de realitzar habitualment hores extres i 1 de cada 5 ha d’estar localitzable els dies festius.

Precisament, aquesta exigència de dedicació, juntament amb les necessitats de renovació i formació contínua del sector i les dificultats per compaginar ambdues coses, s’apunten a l’estudi com a causa del desajust entre les vocacions de nous professionals i la creixent demanda empresarial.