divendres, 26 de setembre del 2008

Prova pilot de vot electrònic a Catalunya

Ahir al Quebet, el Conseller Ausàs va anunciar que en les properes eleccions al Parlament de Catalunya, evidentment és un fet positiu, encara lluny del que seria desitjable, però un primer pas. Actualment el Departament de Governació està treballant amb el Dr. Josep M. Reniu i Vilamala, analitzant les debilitats i les amenaces potencials associades a la introducció del cot electrònic, tenint en compte que la seva implementació tindrà que ser progressiva i complementaria als sistemes tradicionals de votació. S’han de buscar formules per fomentar la participació dels ciutadans i aquesta segurament és una de les més importants.

El text següent és una nota de premsa, sobre l’anunci de la prova pilot que ha anunciat el Conseller Ausàs per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

Ausàs anuncia que Catalunya farà una prova pilot de vot per Internet a les properes eleccions al Parlament

El conseller de Governació i Administracions Públiques, ha anunciat que el Departament de Governació, a través de l’àrea de Processos Electorals, impulsarà una nova prova pilot de vot electrònic remot a través d’Internet, no vinculant, en les properes eleccions als Parlament. El conseller Ausàs, ha explicat, després de reunir-se amb el ministre quebequès Benoït Pelletier, que la prova es realitzarà amb l’objectiu d’extreure conclusions des del punt de vista de la participació ciutadana, calcular la despesa econòmiques que suposaria i alhora facilitar l’accés al vot a persones amb mobilitat reduïda. Aquest sistema de vot ja es va provar a les eleccions al Parlament del 2003 i es va triar els residents absents com a secció de la població per fer-ne la prova. En aquella ocasió el vot electrònic no va millorar la participació d’aquest segment, però tècnicament la prova va funcionar. Per al 2010, l’objectiu és conèixer quina incidència té aquest tipus de vot sobre el nivell de participació, però també a nivell organitzatiu i de despesa, ja que el vot per Internet suposaria un estalvi per l’administració, començant pel cost del paper. També és vol comprovar que el vot remot té totes les garanties necessàries, des de la identificació correcta del votant fins a garantir el vot secret. Ausàs també ha explicat que amb aquest tipus de vot es podria beneficiar les persones amb mobilitat reduïda i ha afegit que segons els resultats que se’n desprenguin, caldrà veure com aquest sistema es pot anar generalitzant. ‘Del que es tracta’, ha dit el conseller, ‘és d’utilitzar les noves tecnologies per facilitar el dret a vots als ciutadans’. El conseller Ausàs està aquests dies de visita oficial al Quebec, on ha estat estudiant, entre d’altres coses, els processos de referèndum que es duen a terme al Quebec.