dimarts, 3 de febrer del 2009

CONSTRUINT LES TERRES DE L’EBRE, AMB LES NOVES TECNOLOGIES. GOVERNACIÓ INVERTEIX 7,2 MILIONS D’EUROS EN INFRESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS A L’EBRE,

Avui hem presentat l’estat del Terres de l’Ebre Connecta, nom que l’hi diem al pla per implementar la telefonia mòbil, la banda ampla d’internet i la TDT a tots els nuclis de més de 50 habitants i polígons industrials a l’Ebre.

Dóna gust com a polític, presentar a mitja legislatura un balanç com el que hem presentat el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el Jordi Bosch, el Delegat del Govern, el Lluís Salvadó i jo mateix, i donar a conèixer que ja hem executat 59 actuacions, per un total de 3.223.000 euros, i que fins el 2010 encara n’hem de dur a terme 38 actuacions més, per un muntant de 3.972.000 euros. En total 97 actuacions, amb un total de 7.200.000 euros.

A més, aquesta feina l’hem fet amb els Consells Comarcals, escoltant la seva veu, sense tenir en compte colors polítics, i tenim present que aquestes són les polítiques que interessen al país. Ara cal treballar plegats, i preparar el país per al futur, i aquest futur passa innegablement per poder aprofitar les oportunitats que se’ns presentin. Però hem de tenir les eines, i les eines d’avui són les noves tecnologies.

Com ha dit el Secretari, les polítiques en infraestructures del segle XX, eren les xarxes de carreteres i ferrocarrils, i les del segle XXI són les de les xarxes de telecomunicacions. A l’Ebre, després del 2010, segurament continuarem tenim deficiències en infraestructures de comunicacions tradicionals, però espero que les comunicacions electròniques les tinguem preparades, per als nous reptes que ens puguem plantejar.

Ja tenim preparat, el traçat de la fibra òptica per connectar Tortosa en a l’anella científica, que se’ns demanava per connectar el futur campus universitari de les Terres de l’Ebre, abans de l’estiu del 2010, tindrem Tortosa i Roquetes, amb una xarxa pública de fibra òptica, i que properament presentarem.