divendres, 27 de febrer del 2009

FRACTURA DIGITAL I PAÍS
Ahir vaig tenir el plaer, de donar una sèrie de diplomes a un col·lectiu, el de les associació de dones, que s’ha format em noves tecnologies, concretament han desenvolupat un Curs d’apropament a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
Estem en un moment de canvi enorme, solament comparable al canvi que es va produir amb la invenció de la lectura i la escriptura, que sabem que és el que separa la prehistòria de la història. Els experts qualifiquen el moment actual, de la mateixa transcendència històrica, i les noves tecnologies, separen la història de la post-història.
Si el pas de la història a la prehistòria, va deixar pel mig un col·lectiu desafavorit, que va ser aquell que no sabia llegir ni escriure, els analfabets. Ara en tenim un altre, víctima d’aquest ritme accelerat de canvi que està provocant la fractura digital, i són els analfabets digitals.
La fractura digital, és la expressió que fa referència a la diferència socioeconòmica entre aquelles comunitats que tenen accés a Internet i les que no.
La fractura digital, ve precedida per desigualtats prèvies a les pròpies de l’accés a la tecnologia, aquest fet no es pot analitzar sense tenir en compte la seva transversalitat, i la lluita contra la fractura digital s’haurà de fer atacant totes les múltiples vessants d’aquest fenomen: econòmic, social, territorial, lingüístic, empresarial i també de gènere.
Segurament, si els governs no féssim res al respecte, d’aquí 50 anys, aquest problema estarà solucionat, pel relleu generacional, però ens ho podem permetre? Evidentment que no.
Els països més avançats segons l’OCDE, en nivell de renda d’educació, de sanitat, etc, justament coincideixen amb aquells que tenen un grau de penetració d’Internet més elevat, i hi ha països que desprès de fer polítiques decidides per les noves tecnologies passen del lloc 70 al 7, en pocs anys. L’estat espanyol, ocupa el número 26 segons l’OCDE, aquest rànquing s’elabora per a estats, però tal com estem ara i essent generosos si Catalunya pogués comptar, a lo millor estaríem pel 25.
L’estatut del 30 de setembre, ens donava a la Generalitat competències exclusives en Telecomunicacions i Societat de la Informació i la Comunicació, després de passar pel raspall a Madrid, solament ens van deixar la promoció, i és el que estem fent: PIMESTIC, Òmnia, Telecentres, Territoris Digitals, Ciutats Digitals, etc, fem moltes coses per difondre les noves tecnologies, per evitar la fractura digital o per fer més competitives les nostres empreses, però és totalment insuficient.
La solució passa, per les polítiques que duien a terme països com Finlàndia, Irlanda o Eslovènia, però abans hem de fer el que ells han fet, independitzar-se de Rússia, Gran Bretanya i Iugoslàvia, per poder fer les polítiques que a ells els interessen.
Curiós és el cas d’Eslovènia, un país que fins fa molt poc pertanyia a l’Europa de l’Est, amb una renda per capita molt inferior a la meitat de la catalana, i amb polítiques decidides en noves tecnologies, el 90% de les llars tenen fibra òptica, en pocs anys ens han superat en tots els sentits!!!

dimarts, 3 de febrer del 2009

CONSTRUINT LES TERRES DE L’EBRE, AMB LES NOVES TECNOLOGIES. GOVERNACIÓ INVERTEIX 7,2 MILIONS D’EUROS EN INFRESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS A L’EBRE,

Avui hem presentat l’estat del Terres de l’Ebre Connecta, nom que l’hi diem al pla per implementar la telefonia mòbil, la banda ampla d’internet i la TDT a tots els nuclis de més de 50 habitants i polígons industrials a l’Ebre.

Dóna gust com a polític, presentar a mitja legislatura un balanç com el que hem presentat el Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el Jordi Bosch, el Delegat del Govern, el Lluís Salvadó i jo mateix, i donar a conèixer que ja hem executat 59 actuacions, per un total de 3.223.000 euros, i que fins el 2010 encara n’hem de dur a terme 38 actuacions més, per un muntant de 3.972.000 euros. En total 97 actuacions, amb un total de 7.200.000 euros.

A més, aquesta feina l’hem fet amb els Consells Comarcals, escoltant la seva veu, sense tenir en compte colors polítics, i tenim present que aquestes són les polítiques que interessen al país. Ara cal treballar plegats, i preparar el país per al futur, i aquest futur passa innegablement per poder aprofitar les oportunitats que se’ns presentin. Però hem de tenir les eines, i les eines d’avui són les noves tecnologies.

Com ha dit el Secretari, les polítiques en infraestructures del segle XX, eren les xarxes de carreteres i ferrocarrils, i les del segle XXI són les de les xarxes de telecomunicacions. A l’Ebre, després del 2010, segurament continuarem tenim deficiències en infraestructures de comunicacions tradicionals, però espero que les comunicacions electròniques les tinguem preparades, per als nous reptes que ens puguem plantejar.

Ja tenim preparat, el traçat de la fibra òptica per connectar Tortosa en a l’anella científica, que se’ns demanava per connectar el futur campus universitari de les Terres de l’Ebre, abans de l’estiu del 2010, tindrem Tortosa i Roquetes, amb una xarxa pública de fibra òptica, i que properament presentarem.