dimarts, 27 de novembre del 2007

LES TERRES DE L'EBRE, MÉS BEN COMUNICADES DIGITALMENT

Governació activa 3 noves estacions base WiMAX
per al projecte Banda Ampla Rural a les
comarques de les Terres de l’Ebre el 2007


Les 3 estacions estan ja operatives

En el marc del projecte Banda Ampla Rural, a les comarques de les Terres de l’Ebre
s’han activat 3 noves estacions base entre gener i octubre de 2007, les quals
s’afegeixen a les 4 desplegades entre el 2004 i el 2006. Aquest any 2007 se n’han
activat 2 al Montsià i 1 al Baix Ebre.

El projecte Banda Ampla Rural vol garantir les possibilitats de connexió a Internet per a
tots els ciutadans de Catalunya amb independència de la població on visquin i
s’estructura en diverses fases. La primera ha inclòs les entitats de població de més de
100 habitants i caps de municipi que no disposen de servei ADSL de l'Alt Pirineu i
Aran, les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La
segona fase engloba les comarques de Barcelona, Girona i Catalunya Central i preveu
igualment la cobertura de nuclis de població de més de 100 habitants i caps de
municipi que no disposen d’ADSL. El servei d’aquesta fase estarà totalment
comercialitzat el 2008 per part de l’empresa adjudicatària, Iberbanda
(www.iberbanda.cat), que és la responsable de desplegar aquesta xarxa arreu de
Catalunya.

A final del desplegament de la fase I que està previst a les comarques de les Terres de
l’Ebre, 71 nuclis de població tindran accés a Internet amb tecnologia WiMAX i fins a un
total de 90 gaudiran de serveis de banda ampla ja sigui amb tecnologia WiMAX o
ADSL.

Desplegament a Catalunya

Entre gener i octubre d’aquest any, el Departament de Governació i Administracions
Públiques ha certificat 97 noves estacions base que ofereixen Internet d’alta velocitat
mitjançant la tecnologia WiMAX i abans no acabi l’any n’entraran en funcionament 13
més. Les 110 estacions de WiMAX certificades aquest 2007, sumades a les 79 que es
van desplegar entre el 2004 i el 2006, han permès dotar d’accés ràpid a Internet i
serveis de telefonia IP a 1.962 nuclis de població de Catalunya.

Amb el desplegament de les fases I i II, està previst que 2.211 nuclis de població dels
3.204 que hi ha a Catalunya tinguin cobertura WiMAX i que un total de 2.679 gaudeixin
d’accés a serveis de banda ampla ja sigui amb tecnologia WiMAX o ADSL. El secretari
de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch, ha destacat “el paper
del projecte Banda Ampla Rural com a eina per aconseguir la cohesió territorial del
país” i ha anunciat que “s'està estudiant la viabilitat tècnica i les inversions a realitzar
per ampliar el projecte a aquelles poblacions de fins a 50 habitants que no disposin de
cap alternativa de banda ampla”.

El Departament de Governació i Administracions Públiques, a través de la Secretaria
de Telecomunicacions i Societat de la Informació, ha activat un cercador web
(www.gencat.cat/societatdelainformacio) que permet, a través de simulacions per
Gabinet de Comunicació